Find answers, ask questions, and connect with our community.
Achieving environmental sustainability is not a competition of expertise but rather a shared community effort.
Let’s help each other out!

Diamantveld High School

School
Rating:
 • In `n snel veranderende wêreld is dit noodsaaklik dat Diamantveld steeds vernuwend sal optree sonder om gevestigde waardesisteme oorboord te gooi.

  `n Balans in opvoeding moet dus gevind word met tradisie en waardes en die opvoedende krag van die kerk en huisgesin, aan die een kant en liberalisme en `n ontploffing van tegnologie aan die ander kant, om `n goed toegeruste jongmens die lewe in te stuur.

  Contact Details

  Diamantveld High School 053 833 1528
  Email admin@diamantveld.co.za

  Focus Areas

WhatsAppIcon