Diamantveld High School

In `n snel veranderende wêreld is dit noodsaaklik dat Diamantveld steeds vernuwend sal optree sonder om gevestigde waardesisteme oorboord te gooi. `n Balans in opvoeding…

WhatsAppIcon